Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 45 giây > Kqxs Long An >

Đường hầm đầu tiên của sông Trường Giang! Kết nối đường sông Haitai đã phát triển


Cập Nhật:2022-05-23 08:34    Lượt Xem:208

Đường hầm đầu tiên của sông Trường Giang! Kết nối đường sông Haitai đã phát triển

*Yangzi Evening News Network, May 18 (phóng viên Shi Xiolei) vào buổi sáng tháng 18, cuộc họp huy động để xây dựng Nam tong các dự án hỗ trợ địa phương của kênh hải lưu Haitai được tổ chức ở Haimen. The

{{}Đường vượt sông Haitai là đường hầm bảo vệ dưới nước với độ dài nhất và khu vực lớn nhất Trung Quốc, có các đặc điểm của dài, lớn, cao và sâu. Dự án bắt đầu từ Thượng Hải Shaanxin Expressway ở Haimen District of Nantong City và kết thúc tại huwu Expressway ở Đài Nam Thành phố Suzhou, với một chiều dài tổng của khoảng 32 Toàn bộ đường rải hai chiều bằng đường cao tốc hai chiều, với kính hoán đổi và một khu dịch vụ. The local support project carried this time (Nantong side) mainly include: tạm thời land shelter of ring accent road in open and burned section, land kiểm nang and bao gồm gồm four-way range of special substantion, destruction and surface of mixing plane plant proposed for road tune project, tái dời and Reconstruction of 110kV sea spiral line, 10kV River Center Sand and confess tower,Kqxs Long An destruction of Lixin River Tong bridge, v. Việc thực hiện các dự án hỗ trợ sẽ đảm bảo xây dựng đường hầm bảo vệ, thiết lập trạm trộn tại địa điểm, huy động các thiết bị xây dựng, v.v. và cũng tạo ra các điều kiện để xây dựng chính dự án trong giai đoạn sau. Một kênh vượt sông lớn, được xây trước 2025, trong kế hoạch cung cấp kênh liên lạc dòng sông Yangtze (2020-2035) được phát hành bởi Ủy ban Phát triển và cải tạo quốc gia. Phần đường cao tốc là dự án đường sông vượt sông Tong Bay Changshu phải biểu lộ, sẽ hoạt động của nhiều đường dây của cầu Sutong và do dịch vụ giao thông sông. Sau khi dự án hoàn thành, dự án này sẽ phục vụ cho các chiến lược quốc gia như là phát triển triển triển triển triển khu vực hòa bình tại Dương Môn bằng sông, và phát triển dây đai kinh tế Trường Giang Trường Giang, và phát triển triển xây dựng xây dựng thành phố Dương Giang thành phố và phát triển tích tích xuyên qua sông. A lô! A lô! A lô! A lô! A lô!

Liên Kết: