Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 45 giây > Kqxs Long An >

Nam giáo tổ chức họp sức khỏe 2022, nhằm phát triển sự bảo vệ sức khỏe của ba tổ chức trọng yếu.


Cập Nhật:2022-05-23 08:45    Lượt Xem:118

Nam giáo tổ chức họp sức khỏe 2022, nhằm phát triển sự bảo vệ sức khỏe của ba tổ chức trọng yếu.

A: Yangzi Evening News (phóng viên Zhu Yayun thông báo Feng Jian) vào buổi chiều của May 18, Nantong tổ chức một hội thảo s ức khỏe 2022 để tổng hợp và xem xét công việc ở 2021, bố trí và phát triển các công việc chủ chốt ở 2022, tăng thêm sự can đảm và dũng cảm của hệ thống sức khỏe của thành phố, và cố gắng tạo ra một tình huống mới về phát triển chất lượng sức khỏe cao ở Nam giáo. Năm ngoái, Hệ thống y tế Nantong đã tích cực phát triển khả năng ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh và phát triển chất lượng cao của công ty y tế, và đạt được kết quả tuyệt vời với cả hai chiến thắng. Nam ton được trao tặng thành phố mô hình quốc gia để xây dựng thành phố khỏe mạnh, và thành phố y tế quốc gia đạt năm danh hiệu liên tiếp. Thượng Hải Renji đã hoàn toàn ổn định trong bệnh viện thành phố đầu tiên, và bảy đội tiến sĩ đại học Thượng Hải đã ổn định ở Nam giáo viện dưỡng với các dự án và ý tưởng. Kỹ năng y tế chất lượng cao cấp vẫn tiếp tục mở rộng, và mười dự án quan trọng như là khu bệnh viện mới thuộc Bệnh viện thuộc Hội Đồng Đồng và khu vực bệnh viện mới của bệnh viện thành phố đầu tiên đã được thúc đẩy với tốc độ cao. Bệnh viện cộng s ản truyền thống y học Trung Quốc được đề nghị như dự án xây dựng các bệnh viện chìa khóa quốc gia với các đặc tính y học truyền thống Trung Quốc, và cơ trưởng của sự kết hợp y khoa và bảo dưỡng chung đã được gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia phát triển sâu sắc. Trương Bing, giám đốc Y Tế Nantong, đã chỉ ra rằng sức khỏe là quan tâm trực tiếp và thực tế nhất của mọi người. Chúng ta nên nắm bắt chính xác những mong đợi mãnh liệt của con người cho một cuộc s ống lành mạnh. Tăng cường một hệ thống dịch vụ tốt hơn, phân bổ nguồn tài nguyên hợp lý hơn, tăng cường sức khỏe xã hội và nâng cấp sức khỏe sức khỏe hơn, và nỗ lực để thực hiện bước nhảy và nâng cấp thành phố từ một thành phố có biểu tượng Trung Quốc khỏe mạnh đến một thành phố mô hình Trung Quốc lành mạnh. Nó sẽ giải quyết an ninh của một số thế giới và cung cấp dịch vụ khắp nơi trong chúng tàu đời. Nhắm vào người già, xây dựng một thương hiệu chăm sóc sức khỏe và phục vụ thành phố, phát triển toàn diện dự án cơ bản dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già, và thúc đẩy mạnh xây dựng trung tâm y tế già của bệnh viện thành phố thứ sáu. Năm nay, chúng ta sẽ thêm năm bệnh viện thứ năm và cao hơn bệnh viện cho người già, nâng cấp và thêm hai viện y tế đã chuẩn bị, và thêm hai bệnh viện thứ hai và cao hơn trường đại học để thành lập bộ phận viện dưỡng lão, để thúc đẩy xây dựng nhiều hơn một số bệnh viện chung, bệnh viện cải tạo, viện y tế và trường hợp khỏe mạnh vào các trường y tế thân thiện cho người già. Đối với phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ đầy đủ dự án ngăn chặn và kiểm soát các khuyết tật bẩm sinh, và thêm trường hợp khoa học cấp 3-5 trong năm, Chúng ta sẽ tích cực ủng hộ việc thực hiện ba chính sách sinh sản cho trẻ em, thúc đẩy việc ghi nhận sinh sản một lần, cải thiện các biện pháp cụ thể để hỗ trợ cho việc chăm sóc trẻ em bao quanh 0-3 tuổi, cố gắng trở thành thành một thành phố biểu tình quốc gia cho dịch vụ chăm sóc trẻ em trẻ em, thêm hơn hai tổ chức chăm sóc trẻ em biểu tình hình và 12 bộ chăm sóc trẻ em to àn tỉnh trong suốt năm, và ít nhất một trường hợp cộng thành phố đầy đủ lãi (đường phố) ở mọi vùng (thành phố và các quận). Đối với các nhóm đặc biệt, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát to àn diện cho ngành bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp và giáo dục, và nỗ lực xây dựng bốn trường hợp Chúng ta sẽ tiếp tục công bố việc xây dựng một khu biểu tình để ngăn chặn và kiểm soát các bệnh tật mãn tính, tiếp tục cải thiện cơ chế bảo đảm của quỹ chống giảm bệnh tật Triều Tiên, thực hiện sâu sắc dịch vụ y tế dành cho những nhóm đặc biệt như gia đình kế hoạch gia đình, người nghèo, người tàn tật và bệnh tâm thần, tăng khả năng phục vụ đầy đủ cho cửa sổ dịch vụ của các viện y khoa được chỉ định, và đảm bảo mọi người có quyền tiếp cận tốt với dịch vụ y tế cấp cao. Trần Dongmei, phó thị trưởng của Nam giáo, đã tham dự cuộc họp và phát biểu, cô ấy đã xác nhận những thành tựu đáng chú ý của Hệ thống y tế. Hệ thống y tế của thành phố cần phải chú ý đến việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, khám phá tích tích tích cực các mô hình y tế của Nantong dành cho người già và người nhỏ, phát triển đầy đủ các bệnh viện công cộng chất lượng cao, phản ứng tích cực hơn với chiến lược hòa nhập của Dương s ông Delta, đẩy nhanh việc xây dựng một vùng cao cấp y học và một thành phố khỏe mạnh cấp cao hơn, và luôn cải thiện cảm giác an ninh của con người. Nó rất nguy hiểm. Su Yun... (2)

Liên Kết: