Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 45 giây > Xổ số Siêu Tốc 45 giây >

Kết Quả Xổ Số Gia Lai Ở 2025, cán cân công nghiệp y tế của Trung Quốc s ẽ vượt qua hàng nghìn tỷ


Cập Nhật:2022-05-24 08:31    Lượt Xem:74

Kết Quả Xổ Số Gia Lai Ở 2025, cán cân công nghiệp y tế của Trung Quốc s ẽ vượt qua hàng nghìn tỷ

Vào tháng đôi, văn phòng chung của Hội đồng Quốc gia ban hành một kế hoạch sức khỏe quốc gia cho bốn mươi năm, đề xuất rằng kế hoạch sức khỏe sẽ hoàn hảo hơn trước 2025, hệ thống y tế cơ bản với tính chất Trung Quốc sẽ được cải thiện dần, khả năng phòng ngừa và phản ứng của những dịch bệnh lớn và khẩn cấp sức khỏe cộng đồng sẽ được cải thiện đáng kể, lợi ích độc nhất của truyền thống y Trung Quốc sẽ được tiếp tục tăng thêm, và năng phát triển mới của ngành y học và công nghệ y. Tuổi thọ trung bình sẽ tiếp tục tăng lên với khoảng một năm dựa trên đôi mươi, và tuổi thọ trung bình sẽ tăng cùng một tỷ lệ. Trong những chi tiết phát triển chính, tổng cán cân dịch vụ y tế được dự kiến sẽ vượt hơn cả 11.5 tỷ yuan ở 2025. Kế hoạch dự định xây dựng một hệ thống sức khỏe thích hợp cho cuộc tiến bộ cơ bản của một xã hội chủ nghĩa cộng hoà, cải thiện hệ thống y khoa và y tế cơ bản với tính chất Trung Quốc, đạt được một kỳ vọng sống trên đầu lâu hơn 80, và dần nâng cao tuổi thọ lao đầu người. The

Kế hoạch này thực hiện chủ yếu bảy nhiệm vụ: củng cố mạng lưới bảo vệ sức khỏe cộng đồngKết Quả Xổ Số Gia Lai, can thiệp sâu vào các vấn đề sức khỏe và tác động của yếu tố sức khỏeKết Quả Xổ Số Gia Lai, đảm bảo vệ sức khỏe dân chúng trong vòng tròn, nâng cao chất lượng y tế và y tế, phát triển kế thừa và phát triển mới của truyền thống y học Trung Quốc, tăng cường và tăng cường sức khỏe quốc gia. Nó được nói ra với s ự an toàn của mọi người trong các chúng tài chúng. Kế hoạch có thể nâng cao sinh sản và chăm sọ sơ sinh. Thúc đẩy và hướng dẫn các lực lượng xã hội để cung cấp dịch vụ chăm sóc bao tử, phát triển một mạng lưới chăm sóc cộng đồng dưới sự quản lý tập trung, và cải thiện các cơ sở hoạt động trẻ em cộng đồng. Trợ giúp những người chăm sóc y tế cho nhân viên ở nơi làm việc một mình hoặc cùng những đơn vị liên quan. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và áp dụng các biện pháp quản lý y tế gia đình, và khuyến khích các tổ chức chuyên nghiệp và các tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em gia đình. Hỗ trợ phát triển dịch vụ chăm sóc trẻ em trên Internet, xây dựng một số hệ thống mạng công nghệ quan trọng và các lớp học sống, hỗ trợ các tổ chức chất lượng cao và các tổ chức của ngành công nghiệp để phát triển các khóa phúc lợi xã hội, và nâng cao khả năng chăm sóc trẻ em khoa học của gia đình. The

Kế hoạch này cũng đề xuất để phát triển sức khỏe của người già. Thêm một nguồn cung cấp dịch vụ y tế và y tế hoà hợp như nhà, cộng đồng và các tổ chức khác. Các vùng nông thôn được khuyến khích chia sẻ tài nguyên y tế và y tá qua hoạt động quản lý, xây dựng liền kề, hợp đồng và các cách khác. Thực hiện các dự án biểu tình cho sự kết hợp của y tế và y tế để nâng cao chất lượng và mức độ dịch vụ. The plan to increasing and củng cố the health active, the plan seems to increasing the cung of thương mại y asurance. Chúng tôi khuyến khích tăng nguồn cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm y tế mới xung quanh nhu cầu y học đặc biệt, kỹ thuật y học hàng đầu, thuốc thần tiên, sử dụng các thiết bị y khoa cao cấp, đánh giá rủi ro bệnh tật, đề phòng chống bệnh tật, tránh chụp hình và chữa bệnh, thể thao và thể chất và các dịch vụ khác. Bên bảo hiểm được khuyến khích thực hiện việc điều trị y tế quản lý phi công, thành lập các tổ chức y tế, và cung cấp bảo hiểm y tế, y tế, chăm sóc lâu dài và các dịch vụ khác. khuyến khích các lực lượng xã hội để cung cấp các gói dịch vụ y tế khác nhau và tùy chỉnh, và khám phá bảo hiểm y tế thương mại như một kênh tài chính hay hợp tác. Tăng cường chính sách hỗ trợ cho bảo hiểm thương mại lâu dài. Chúng ta sẽ tăng tốc phát triển bảo hiểm y tế và bảo hiểm Tai nạn y tế, và khuyến khích các tổ chức bảo hiểm có trách nhiệm xây dựng bảo hiểm y tá và bảo hiểm liên quan. The

Kế hoạch này cũng đề xuất để phát triển một ngành y tế có liên quan đến y học. Tăng cường tình hình xây dựng bảo vệ sức khỏe và người lớn tuổi, du lịch, Internet, thể chất và thời gian rảnh rỗi, thức ăn và các ngành công nghiệp khác, và phát triển các mẫu vật y tế mới. Tăng cường nguồn cung cấp tế bào kinh tế thuộc sở hữu quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và người già. Tăng cường du lịch y tế và tăng tốc xây dựng một căn cứ du lịch y tế. Chọn các thành phố hay vùng có nguồn giáo dục và nghiên cứu khoa học giàu có, năng lực phục vụ y tế mạnh mẽ và sức mạnh công nghiệp mạnh để xây dựng các tập đoàn ngành sức khỏe. Nó được nói về sự giải quyết giúp đỡ và giải quyết được an toàn của họ Một mặt, tăng tốc xây dựng hệ thống chẩn đoán và chữa bệnh căn bản. Tăng thiết lập lưới quản lý các nhóm y tế thành phố, hòa nhập các tổ chức y tế và các cơ quan y tế chuyên nghiệp, và cung cấp dịch vụ y tế và y học liên tục cho người dân trong lưới. Tăng tốc cải cách y tế toàn hạt, thúc đẩy xây dựng cộng đồng y khoa hạt gọn, và thúc đẩy phát triển một mạng lưới liên minh đặc biệt và hợp tác truyền y. Nó cần thiết phải nói chuyện với các cậu. Chúng ta sẽ cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế chung, thực hiện các nhóm máu dựa trên chẩn đoán bệnh tật và tiền trả theo tỉ lệ bệnh tật, và bao gồm dịch vụ y tế trên mạng có đủ tiêu chuẩn trong phạm vi tiền bảo hiểm y tế theo thủ tục. Tạo một hệ thống bảo hiểm chăm sóc lâu dài. Chúng ta sẽ cải tiến giá trị y tế, thống nhất việc quản lý giá trị y tế, và thiết lập một cơ chế thay đổi giá trị nhạy cảm và động cơ. The

Kế hoạch này cũng đề xuất để phát triển khả năng kết nối thông tin về sức khỏe quốc gia. Dựa vào các cơ quan y tế vật lý, xây dựng các bệnh viện Internet để cung cấp giám sát từ xa và điều trị từ xa cho các nhóm dịch vụ chủ chốt và các bệnh nhân theo dõi. Hỗ trợ cho hiệp hội y tế sử dụng công nghệ Internet để thực hiện những chẩn đoán và điều trị hẹn hò, việc giới thiệu hai chiều, truyền hình và các dịch vụ khác. Thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ thông tin mới nhất như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, giao tiếp cơ động thế hệ thứ năm (5g), hệ thống chắn và mạng internet về việc thực hiện dịch vụ y tế thông minh, giám sát và đánh giá sức khỏe cá nhân, cảnh báo bệnh tật, giám sát bệnh tật mãn tính, v.v. Description

Liên Kết: